Zainteresowanie teatrem gwałtownie spada od kilkunastu lat, prawdopodobnie przyczyna tego stanu rzeczy jest istnienie innych źródeł rozrywki, które stanowią dla teatru konkurencję. Konkurencję łatwiejszą do interpretacji, szybicje przyswajalną i dostępniejszą. Chodzi tu o między innymi telewizję, Internet, różne gry komputerowe, które dają złudne wyobrażenie ich uczestnikom, że sami kreują swój wirtualny świat i że w jakikolwiek sposób się rozwijają.

Na szczęście jest jeszcze określone grono ludzi, którzy pozostają wierni ambitniejszych zainteresowaniom takim jak teatr. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości ono znów się powiększy. Warto przy okazji przypomnieć, dlaczego teatr jest tworem tak wspaniałym i pod wieloma względami niezastąpionym. Przede wszystkim teatr wzbogaca nasze życie i nas samych o doznania estetyczne, uwrażliwia nas, zgodnie z pochodzącymi jeszcze ze starożytności zasadami pomaga nam przeżyć duchowe oczyszczenie, katharsis. Najogólniej mówiąc, teatr stanowi ważny element sztuki, jej gałąź. Całe zjawisko polega na grze aktorskiej prezentowanej na scenie bezpośrednio przed publicznością. Zasady według których spektakl jest kreowany są bardzo elastyczne. Na scenie może znajdować się zarówno jedna osoba, jak i wielu aktorów, tematyka również może dotyczyć wszystkiego. Tematów smutnych, radosnych, poważnych i lekkich, może traktować temat ironicznie i groteskowo lub bardzo poważnie i refleksyjnie.

Albo łączyć w sobie różne cechy. Im sprytniej wszystko zostanie wymyślone i zagrane, tym skuteczniej publiczność wypełni miejsca na widowni i tym większy sukces osiągnie dana sztuka. Teatr jest odtwarzaniem, nie zawsze to odtwarzanie przypomina lustrzane odbicie, czasem jest nieco skrzywione, dostosowane do potrzeb sztuki. Jednak generalnie to odtwarzanie fragmentów naszego życia, jego poszczególnych płaszczyzn, poruszanie tego, co w nas siedzi, rozważanie różnych kwestii przed publicznością.

A wszystko to z pomocą gestów, gry aktorskiej, słów, śpiewu, tańca i innych przeróżnych form oddziałujących na nasze zmysły i poruszających serca. Przede wszystkim o wartości teatru świadczy kontakt aktora z widzem, którego nie ma podczas oglądania tv czy korzystania z internetu. Ani w kinie.